Aftalesedler

Få styr på din dokumentation, og undgå at miste penge grundet mangelfuld dokumentation
Alle aftalesedler samlet ét sted
Rigtig mange i byggebranchen går glip af mange penge fordi:
 • De mangler skriftlig accept af ekstraarbejdet
 • De mangler dokumentation på udført ekstraarbejde
 • De får ikke registreret alt deres ekstraarbejde
Nogle af årsagerne til dette er:
 • Travlhed
 • Glemsomhed
 • Manglende overblik
 • Bøvlede processer

Dette kan du let løse ved at lave dine aftalesedler via HandsOn Simply

Fordele ved dette:
 • Ekstraarbejde registreres direkte i HandsOn Simply
 • Dokumentation via billede og video
 • Angiv sagsspecifik pris for ekstraarbejde
 • Aftaleseddel laves straks i systemet
 • Tilføj digital underskrift
 • Send aftaleseddel i pdf til kunde/bygherre via mail
 • Kunde/bygherre svarer i mail, og kundens mailsvar auto-arkiveres til sagen i pdf til den afsendte aftaleseddel.
 • Alle aftalesedler journaliseres og er samlet ét sted
 • Via sagens aftaleoversigt får du let overblikket over afklarede og ikke afklarede aftalesedler
Info omkring ekstraarbejde og aftalesedler
Det står tydeligt i AB92 og AB18, at ekstraarbejde straks skal oplyses til kunden/bygherren Derfor har du pligt til at oplyse omkring følgende:
 • Kommunikere omkring de uforudsete forhold, der kan besværliggøre arbejdets udførelse, eller medføre direkte tab for kunden/bygherre
 • Specificere antal brugte timer
 • Specificere materialer, forbrug
 • Oplyse kunden/bygherren om ændringer hurtigst muligt

+ Del artikel